Service och underhåll

Allhiss skriver serviceavtal med varje kund, som reglerar vårt och kundens ansvar. Idag har vi serviceavtal för ca 600 hissar. Allhiss erbjuder serviceavtal med olika sortens lösningar, t.ex handikaphissar och garageportar, olika serviceintervaller samt jourtjänst dygnet-runt-året-runt. Vi utför service reparationer och felsökning dygnet runt.

Renovering hisskorg

Många äldre hisskorgar är byggde med kupoltak, fällsitsar, soffor mm. I samråd med er så rekommenderar vi i dessa fall en varsam renovering. Vi har kontakt med bra snickare för detta arbete.

Mordernisering

Allhiss åtar sig moderningseringar och ombyggnadsarbeten av alla hissfabrikat. Vi gör en noggran besiktning av hela hissen. Utifrån beställarens krav och önskemål lämnar vi offert.

Nya hissar

Allhiss leverar alla sortens hissar till både nybyggda och äldre fastigheter.